אם אתה או מישהו אחר מתקשה לראות את כל הפרטים במסך של המכשיר, ייתכן שיהיה עליך להתאים את בהירות ברירת המחדל כדי להבהיר את התצוגה בנוחות רבה יותר.


מאמר זה אינו חל על התקנים DX70 ו-DX80.

1

פתח את לוח הבקרה על-ידי העברת מהצד הימני של המסך או הקשה על ה חצן.

2

כוונן את מחוון הבהירות שם.

3

הקש על מקום אחר במסך כדי לסגור את לוח הבקרה.