Jeśli użytkownik lub anybody, że okaże się, że widzi wszystkie szczegóły na ekranie urządzenia, może być konieczne dopasowanie jasności domyolnej, aby jej wyświetlanie było wygodniejsze


Ten artykuł nie dotyczy urządzeń DX70 i urządzenie DX80

1

Otwórz Panel sterowania, przesuwając z prawej strony ekranu lub wybierając znajdując.

2

Ustaw suwak Jasność w tym polu

3

Dotknij dowolnego miejsca na ekranie, aby zamknąć Panel sterowania.