Pokud máte vy nebo někdo jiný problém vidět na obrazovce vašeho zařízení každý detail, možná budete muset upravit jas, aby bylo sledování pohodlnější.


Tento článek se nevztahuje na zařízení DX70 a DX80.

1

Otevřete ovládací panel přejetím z pravé strany obrazovky nebo klepnutím na knoflík.

2

Zde upravte posuvník Jas .

Na Desk Pro můžete zapnout nebo vypnout Automatický jas .

Když zapnete automatický jas, obrazovka se automaticky ztlumí, když se kolem vás setmí. A když se kolem vás rozjasní, automaticky se rozjasní i obrazovka.

Když aktivujete tuto funkci, můžete si vybrat požadovanou úroveň jasu na základě aktuálních světelných podmínek. Tato vybraná úroveň se stane referenčním bodem a automatický jas upraví jas obrazovky buď nahoru nebo dolů od tohoto referenčního bodu, jak se mění osvětlení. Je důležité si uvědomit, že když povolíte automatický jas, aktuální nastavení se automaticky použije jako referenční bod.

3

Klepnutím kamkoli na obrazovku zavřete ovládací panel.