Pokud si vy nebo některý uživatel nalezne obtížné zobrazení každé podrobnosti na obrazovce vašeho zařízení, může být nutné upravit výchozí jas tak, aby byl lépe zobrazován.


Tento článek se nevztahuje na zařízení DX70 a DX80.

1

Ovládací panely otevřete potažením prstem od pravé strany obrazovky nebo klepnutím na tlačítko.

2

Upravte Posuvník jasu .

3

Klepnutím kamkoli jinam na obrazovce zavřete ovládací panely.