Hvis du eller nogen andre har svært ved at se alle detaljer på din enheds skærm, skal du muligvis justere lysstyrken for at gøre visningen mere behagelig.


Denne artikel gælder ikke for DX70- og DX80-enheder.

1

Åbn kontrolpanelet ved at stryge fra højre side af skærmen eller trykke på knap.

2

Juster Lysstyrke skyderen der.

På Desk Pro kan du slå Automatisk lysstyrke fra eller til.

Når du slår automatisk lysstyrke til, bliver skærmen automatisk svagere, når det bliver mørkere omkring dig. Og når det bliver lysere omkring dig, bliver skærmen også automatisk lysere.

Når du aktiverer denne funktion, kan du vælge det ønskede lysstyrkeniveau baseret på de aktuelle lysforhold. Dette valgte niveau bliver referencepunktet, og den automatiske lysstyrke justerer skærmens lysstyrke enten op eller ned fra det referencepunkt, efterhånden som belysningen ændres. Det er vigtigt at bemærke, at når du aktiverer automatisk lysstyrke, bruges den aktuelle indstilling automatisk som referencepunkt.

3

Tryk et andet sted på skærmen for at lukke kontrolpanelet.