От време на време администраторът трябва да надгражда фрмуера на слушалката. Слушалката изтегля файла на новия фърмуер от сървъра.

След като изтеглянето завърши, слушалката трябва да инсталира файла. Можете да видите съобщение на екрана, за да можете да поставите слушалката в зареждане каже. Когато поставите слушалката на вилката, започва примигване на светлинен индикатор, за да ви предупреди, че слушалката зарежда нов фърмуер. Оставете слушалката на вилката докато светлинният индикатор спре да примигва.