מעת לעת, מנהל המערכת יצטרך לשדרג את הקושחה במכשיר הטלפון. המכשיר מוריד את קובץ הקושחה החדש מהשרת.

לאחר השלמת ההורדה, המכשיר צריך להתקין את הקובץ. אתה רואה הודעה על מסך המכשיר כדי לומר לך לשים את המכשיר לתוך ערש הטעינה. כאשר אתה מציב את המכשיר בעריסה טעינה, הבזקי LED כדי להתריע כי המכשיר הוא טוען את הקושחה החדשה. השאר את השפופרת בעריסה לטעינה עד להפסקת ההבזק.