Uw beheerder zal de firmware op uw handset van tijd tot tijd moeten upgraden. De handset downloadt het bestand met de nieuwe firmware van de server.

Nadat het downloaden is voltooid, moet de handset het bestand installeren. U ziet een bericht op het scherm dat aangeeft dat u uw handset in de oplader moet plaatsen. Als u de handset in de oplader plaatst, knippert de LED om aan te geven dat de handset de nieuwe firmware laadt. Laat de handset in de oplader tot de LED stopt met knipperen.