Fra tid til annen må administrator oppgradere fastvaren på telefonen. Håndsettet laster ned den nye fastvarefilen fra serveren.

Når nedlastingen er fullført, må telefonen installere filen. Du ser en melding på håndsettskjermen som forteller deg at du må sette håndsettet i ladeholderen. Når du setter telefonen i ladeholderen, blinker LED-lampen for å varsle deg om at telefonen laster den nye fastvaren. La telefonen stå i ladeholderen helt til LED-lampen slutter å blinke.