Z času na čas bude třeba, aby správce aktualizoval firmware sluchátka. Sluchátko stahuje ze serveru soubor nového firmwaru.

Po dokončení je třeba nainstalovat stažený soubor do sluchátka. Na obrazovce sluchátka se zobrazí zpráva, že máte sluchátko vložit do nabíjecího stojanu. Když vložíte sluchátko do nabíjecího stojanu, kontrolka bude blikat, což značí, že se do sluchátka načítá nový firmware. Ponechejte sluchátko v nabíjecím stojanu, dokud kontrolka nepřestane blikat.