Co pewien czas administrator musi zaktualizować oprogramowanie sprzętowe słuchawki. Słuchawka pobiera nowy plik oprogramowania sprzętowego z serwera.

Po pobraniu pliku słuchawka musi go zainstalować. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o konieczności umieszczenia słuchawki na podstawce ładującej. Po umieszczeniu słuchawki w uchwycie do łądowania dioda LED będzie migać, informując o ładowaniu nowego oprogramowania sprzętowego. Pozostaw słuchawkę w podstawce ładującej, aż dioda LED przestanie migać.