S vremena na vreme, administrator će morati da nadogradi firmver na vašem slušalici. Slušalica preuzima novu firmver datoteku sa servera.

Kada se preuzimanje dovrši, slušalica mora da instalira datoteku. Na ekranu vidite poruku koja vam govori da stavite slušalicu u kolevku za punjenje. Kada stavite slušalicu u kolevku za punjenje, LED bljesne da vas upozori da slušalica učitava novi firmver. Ostavite slušalicu u kolevci za punjenje dok LED ne prestane da treperi.