Din administrator har nogle gange brug for at opgradere firmwaren på håndsættet. Håndsættet henter den nye firmwarefil fra serveren.

Når overførslen er fuldført, skal håndsættet installere filen. Du ser en meddelelse på håndsættets skærm, der angiver, at du skal sætte håndsættet i opladningsholderen. Når du lægger håndsættet i opladningsholderen, blinker LED'en for at minde dig om, at håndsættet indlæser den nye firmware. Lad håndsættet ligge i opladningsholderen, indtil LED'EN holder op med at blinke.