Då och då måste din administratör uppdatera telefonens fasta programvara. Telefonen hämtar filen med den nya fasta programvaran från servern.

När hämtningen är slutförd, måste programvaran installeras på telefonen. Ett meddelande visas på telefonens skärm som talar om för dig att du ska placera telefonen i laddningshållaren. När du placerar telefonen i laddaren, blinkar LED-lampan för att varna dig om att telefonen läser in den nya fasta programvaran. Lämna telefonen i laddaren tills LED-lampan slutar blinka.