Тази статия се отнася за повиквания и срещи в интервал. За да премахнете фоновия шум в webex планирано събрание или среща в личната стая в Webex, вижте Премахване на фонов шум по време на Webex среща или събитие.

Тази функция премахва фоновия шум, когато използвате само аудио на компютъра.

Премахнете фоновия шум по един от следните начини:


 

Опцията Премахване на фоновия шум е налична, когато режимът "Музика" е изключен. Ако искате да премахнете фоновия шум, махнете отметката Режим музика.