Ovaj članak se odnosi na pozive i sastanke u prostoru. Da biste uklonili pozadinsku buku na Webex zakazanom sastanku ili Webex sastanku lične sobe, pogledajte članak Uklanjanje pozadinske buke tokom Webex sastanka ili događaja.

Ova funkcija uklanja pozadinsku buku kada koristite samo zvuk računara.

Uklonite pozadinsku buku na jedan od sledećih načina:

  • Tokom poziva ili sastanka izaberite padajuću lista u dugmetu Priguši ton , odaberite stavku Postavke , azatim uključite opciju Ukloni pozadinsku buku.

  • Kada niste u pozivu ili sastanku, idite do audio postavki i uključite opciju Ukloni pozadinsku buku.

 

Opcija "Ukloni pozadinsku buku" dostupna je kada je režim muzike isključen. Ako želite da uklonite pozadinsku buku, opozovite izbor u muzičkom režimu.