Tento článek se vztahuje na hovory a schůzky v prostoru. Informace o odstranění šumu na pozadí v naplánované schůzce webexu nebo na schůzce osobní místnosti Webexu, viz Odebrání šumu na pozadí během schůzky nebo události webexu.

Tato funkce odstraňuje šum na pozadí pouze při použití zvuku počítače.

Odeberte šum na pozadí jedním z následujících způsobů:

  • Během hovoru nebo schůzky vyberte rozevírací nabídku na tlačítku Ztlumit , zvolte Nastavení a pak zapněte Odebrat šum na pozadí.

  • Pokud nevoláte nebo nescházíte, přejděte do nastavení zvuku a zapněte odebrat šum na pozadí.

 

Možnost Odstranit šum na pozadí je kdispozici, když je vypnutý režim Hudba. Chcete-li odstranit šum na pozadí, zrušte zaškrtnutí políčka Režim hudba.