Настройките за запис важат само за облачни записи.
1

Влезте в Потребителски център , след което изберете Настройки .

2

Изберете Записване раздел.

Recording tab
3

За Записване на преписи , изберете създавайте преписи на запис за вашите MP4 записи .

4

За AI резюме и глави , изберете генерирайте AI резюмета и глави за вашите MP4 записи .

5

За Оформление на записа , изберете оформлението на екрана за записи .

6

Изберете Запазете .