Предпочитанията за запис се отнасят само за записи, базирани на облак.

1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Изберете Предпочитания от лявата навигационна лента и след това изберете раздела Запис.

Раздел за запис
3

За Запис на преписи изберете Създаване на записващи преписи за вашите MP4 записи .

4

За изглед "Запис" изберете оформлението на екрана за записи .

5

Изберете Запиши .