Предпочитанията за записване се прилагат само за записи на базата на облак.

1

Влезте във вашия Webex сайт.

2

Изберете Предпочитания от лявата навигационна лента и след това изберете раздела Записване.

Раздел за записване
3

За записване на преписиизберете Създаване на записи на записи за вашите MP4 записи.

4

За изглед за запис изберетеоформлението на екрана за записи.

5

Изберете Записване.