הגדרות ההקלטה חלות רק על הקלטות מבוססות ענן.
1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן בחר הגדרות.

2

בחר את הקלטה לשונית.

Recording tab
3

עבור הקלטת תמלילים , בחר צור תמלול הקלטה עבור הקלטות MP4 שלך .

4

לסיכום בינה מלאכותית ופרקים, בחר צור סיכומי AI ופרקים עבור הקלטות MP4 שלך.

5

עבור פריסת הקלטה, בחר את פריסת המסך עבור הקלטות.

6

בחר שמור.