העדפות ההקלטה חלות רק על הקלטות מבוססות ענן.

1

היכנס לאתר Webex שלך.

2

בחר העדפות מסרגל הניווט הימני ולאחר מכן בחר בכרטיסיה הקלטה .

הכרטיסיה 'הקלטה'
3

עבור תמלילי הקלטה , בחר צור תמלילי הקלטה עבור הקלטות MP4 שלך .

4

עבור תצוגת הקלטה , בחר בפריסת המסך עבור הקלטות .

5

בחר שמור.