Preferencje nagrywania dotyczą tylko nagrań w chmurze.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz pozycję Preferencje na lewym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz kartę Nagrywanie.

Karta Nagrywanie
3

W przypadku nagrywania transkrypcji wybierz opcję Utwórz transkrypcje nagrywania dla nagrań MP4.

4

W widoku Nagrywanie wybierz układ ekranu dla nagrań .

5

Wybierz Zapisz .