Nastavení záznamu se vztahuje pouze na cloudové záznamy.
1

Přihlaste se do uživatelského centra a vyberte možnost Nastavení.

2

Vyberte možnost Záznam kartu.

Recording tab
3

Pro Přepisy záznamu , vyberte možnost vytvářet přepisy záznamů pro záznamy ve formátu MP4 .

4

Pro shrnutí a kapitoly umělé inteligence vyberte možnost generovat souhrny a kapitoly umělé inteligence pro záznamy ve formátu MP4.

5

V případě rozložení záznamu vyberte rozložení obrazovky pro záznamy.

6

Vyberte možnost Uložit .