Innspillingspreferanser gjelder bare for skybaserte opptak.

1

Logg på Webex-nettstedet ditt.

2

Velg Innstillinger fra det venstre navigasjonsfeltet, og velg deretter Kategorien Innspilling.

Kategorien Innspilling
3

Under Opptak av transkripsjoner velger du Opprett opptaksutskrifter for MP4-opptakene .

4

Under Innspillingsvisning velger du skjermoppsettet for innspillinger .

5

Velg Lagre .