Innspillingspreferanser gjelder bare for skybaserte opptak.

1

Logg på Webex-området.

2

Velg Innstillinger fra det venstre navigasjonsfeltet, og velg deretter Kategorien Innspilling.

Kategorien Innspilling
3

Under Opptak av transkripsjoner velger du Opprettopptaksutskrifter for MP4-opptakene.

4

Under Innspillingsvisningvelger du skjermoppsettet for innspillinger.

5

Velg Lagre.