Inspelningsinställningarna gäller endast för molnbaserade inspelningar.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj Inställningar till vänster navigeringsrad och välj sedan fliken Inspelning.

Inspelningsflik
3

För Inspelningsavskrifterväljer du skapa inspelningskopior för dina MP4-inspelningar.

4

Välj skärmlayoutför inspelningar i inspelningsvyn.

5

Välj Spara.