Inspelningsinställningarna gäller endast för molnbaserade inspelningar.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj Inställningar till vänster navigeringsrad och välj sedan fliken Inspelning.

Inspelningsflik
3

För Inspelningsavskrifter väljer du skapa inspelningskopior för dina MP4-inspelningar .

4

Välj skärmlayout för inspelningar i inspelningsvyn .

5

Välj Spara .