Ако не сте сигурни с какво сте били настроени, вижте Разберете каква услуга за обажданияимате.

1

Ако чуете телефонен разговор, който се обажда на вашия колега, изберете Телефон за вземане на повиквания в долния колонтитул наWebex.

2

След това изберете:

  • Взимам обаждането, което е звъняло най-дълго.

  • Насочено вземане, въведете номера на разширението за вземане на колегата, на когото искате да отговорите, и натиснете Enter.

В зависимост от това как администраторът ви е настроил нещата, може да получавате или да не получавате известия за входящи обаждания, когато дадено обаждане влезе в група за взимане, към която принадлежите.

1

Ако чуете телефонен разговор да влезе в телефона на колега, но не сте били уведомени в Webex, отидете на и след това изберете Call Pickup в долната част на вашата история на обажданията.

2

След това, в зависимост от настройката, може да избирате от няколко групи. Можете да изберете подходящата група за взимане (Pickup Call, Друг разговор pickup или насочено вземане). Ако изберете Насочено вземане, въведете номера на пикапа и след това натиснете Enter.

3

Когато видите известие за обаждане за друг член на група за взимане, щракнете върху "Избор" отново.

4

След това можете да решите дали искате да отговорите, или Да откажете обаждането. А ако повикващия е потребител на Webex, можете дори да им изпратите съобщение.

Ако някой друг ви е превиъл да отговорите на обаждането, ще бъдете уведомени, че няма да се обадите.

Взимане на обаждания все още не се поддържа от мобилното ви приложение.

В зависимост от това как администраторът ви е настроил нещата, може да получавате или да не получавате известия за входящи обаждания, когато дадено обаждане влезе в група за взимане, към която принадлежите.

Преди да започнете

Можете да заглушавате известията, като докоснете снимката на потребителския си профил, изберете Обаждания, а след това под "Вземане на обаждания" включете "Изключване на известията" .

1

Ако чуете телефонен разговор да влезе в телефон на колеги, но не сте били уведомени в Webex, отидете на Обаждания и след това изберете раздела "Повикване за взимане на обаждания" в горната част на вашата история на обажданията.

2

След това, в зависимост от настройката, може да избирате от няколко групи. Можете да изберете подходящата група за взимане на обаждания (Вземане на обаждания, друг разговор или вземане на обаждане на конкретно разширение). Ако изберете да вземете обаждане от конкретно разширение, въведете разширението и след това докоснете зелената стрелка.

3

След това ще ви бъде представено известие за обаждане, в което може да виждате за кого е предназначено обаждането. Щракнете върху "Вземане" отново.

4

След това можете да решите дали искате да отговорите, или Да откажете обаждането.

Ако някой друг ви е превиъл да отговорите на обаждането, ще бъдете уведомени, че няма да се обадите.