1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Na levém navigačním panelu vyberte Předvolby a pak vyberte kartu Plánování.

Karta Plánování
3

U typu Schůzka vyberte z rozevíracího seznamu typ schůzky, kterou chcete naplánovat. Seznam obsahuje typy schůzek, které jsou k dispozici pro váš web služby.

4

Pokud chcete změnit výchozí šablony schůzek, vyberte vedle šablony a pak vyberte Nastavit výchozí .

  • Výběrem možnosti Upravit přizpůsobte šablonu schůzky.

  • Chcete-li šablonu odstranit, vyberte Odstranit.

5

V případě Asistenta Webexu zkontrolujte automaticky zapnout Asistenta Webex při každém zahájení schůzky, pokud chcete, aby se Asistent Webex pro schůzky automaticky zapnul při zahájení schůzky.

Pokud se správce Webexu ve výchozím nastavení nerozhodoval spustit Asistenta Webex pro schůzky, můžete pomocí této možnosti přepsat nastavení správce.

V opačném případě můžete během schůzky zapnout Asistenta Webex .

6

V části Sdílet obsah schůzky zaškrtněte políčko Automaticky sdílet zvýraznění schůzky, nahrávání a přepis s účastníky schůzky a pozvanými a umožněte jim provádět úpravy pro sdílení obsahu schůzky s účastníky a pozvanými a udělit jim oprávnění k úpravám.

7

Pro oprávnění Plánování umožněte ostatním hostitelům plánovat schůzky vaším jménem zadáním jejich e-mailových adres zde. Oddělte e-mailové adresy čárkou nebo středníkem.