1

Přihlaste se do uživatelského centra a vyberte možnost Nastavení.

2

Přejít na Schůzky > Plánování a u Typ schůzky vyberte z rozevíracího seznamu typ schůzky, kterou chcete naplánovat. Seznam obsahuje typy schůzek, které jsou k dispozici pro váš web služby.

Karta Plánování
3

Pro Webex Assistant , zkontrolujte Automaticky zapnout službu Webex Assistant při každém zahájení schůzky pokud chcete Webex Assistant for Meetings , chcete-li se při zahájení schůzky automaticky zapnout.

Pokud správce služby Webex nenastavil ve výchozím nastavení spouštění služby Webex Assistant for Meetings , můžete touto možností přepsat nastavení správce.

V opačném případě můžete během schůzky zapnout službu Webex Assistant .

4

Pro Sdílejte obsah schůzky , zkontrolujte Automaticky sdílet hlavní body schůzky, záznam a přepis s účastníky schůzky a pozvanými osobami a umožňovat jim provádět úpravy sdílení obsahu schůzky s účastníky a pozvanými osobami a udělování jim oprávnění k úpravám.

5

Pro Oprávnění k plánování , povolte ostatním hostitelům plánovat schůzky vaším jménem tím, že zde zadáte jejich e-mailové adresy. E-mailové adresy oddělte čárkou nebo středníkem.