1

Prihláste sa do Používateľské centruma potom vyberte nastavenie.

2

Ísť do Stretnutia > Plánovanie, a pre Typ stretnutia, z rozbaľovacieho zoznamu vyberte typ stretnutia, ktoré chcete naplánovať. Zoznam obsahuje typy stretnutí, ktoré sú k dispozícii pre vašu webovú lokalitu služby.

Karta Plánovanie
3

Pre Webex asistent, skontrolujte Automaticky zapnúť Webex Assistant vždy, keď začnem schôdzu ak chcete Webex asistent pre stretnutia automaticky zapnúť pri začatí schôdze.

Ak váš správca Webex nezvolil predvolené spustenie Webex Assistant for Meetings, môžete pomocou tejto možnosti prepísať nastavenie správcu.

V opačnom prípade môžete zapnite Webex Assistant počas stretnutia.

4

Pre Zdieľajte obsah stretnutia, skontrolujte Automaticky zdieľajte najdôležitejšie momenty stretnutia, záznam a prepis s účastníkmi stretnutia a pozvanými a umožnite im vykonávať úpravy zdieľať obsah schôdze s účastníkmi a pozvanými a dať im práva na úpravy.

5

Pre Povolenie na plánovanie, umožníte ostatným hostiteľom plánovať stretnutia vo vašom mene zadaním ich e-mailových adries tu. E-mailové adresy oddeľte čiarkou alebo bodkočiarkou.