1

Zaloguj się do Centrum użytkownika, a następnie wybierz Ustawienia.

2

Przejdź do Spotkania > Planowanie, a w przypadku typu spotkania wybierz z listy rozwijanej typ spotkania, które chcesz zaplanować. Lista zawiera typy spotkań dostępne w witrynie internetowej usługi.

Karta Planowanie
3

Dla Webex Assistant , sprawdź Automatycznie włączaj Webex Assistant za każdym razem, gdy rozpoczynam spotkanie jeśli chcesz, aby Webex Assistant for Meetings aby włączyć się automatycznie po rozpoczęciu spotkania.

Jeśli administrator Webex nie wybrał domyślnego uruchamiania aplikacji Webex Assistant for Meetings , możesz zastąpić ustawienie administratora za pomocą tej opcji.

W przeciwnym razie możesz włączanie Webex Assistant podczas spotkania .

4

Dla Udostępnij treść spotkania , sprawdź Automatycznie udostępniaj najważniejsze informacje, nagranie i transkrypcję spotkania uczestnikom spotkania i zaproszonym oraz zezwalaj im na wprowadzanie zmian udostępnianie zawartości spotkania uczestnikom i zaproszonym oraz nadawanie im uprawnień do edycji.

5

Dla Uprawnienia planowania , zezwól innym prowadzącym na planowanie spotkań w Twoim imieniu, wprowadzając tutaj ich adresy e-mail. Oddziel adresy e-mail przecinkami lub średnikami.