1

Meld u aan bij User Hub en selecteer vervolgens Settings.

2

Ga naar Vergaderingen > Plannen en selecteer voor Vergaderingstype het type vergadering dat u wilt plannen in de vervolgkeuzelijst. De lijst bevat de vergaderingstypen die beschikbaar zijn voor uw servicewebsite.

Tabblad Planning
3

Voor Webex Assistant , controleer De Webex Assistant automatisch inschakelen wanneer ik een vergadering start als u wilt dat de Webex Assistant for Meetings om automatisch in te schakelen wanneer u een vergadering start.

Als uw Webex -beheerder er niet voor heeft gekozen om de Webex Assistant for Meetings standaard te starten, kunt u de beheerinstelling overschrijven met deze optie.

Anders kunt u de Webex Assistant inschakelen tijdens de vergadering .

4

Voor Inhoud van vergadering delen , controleer De hoogtepunten, opnamen en transcripties van de vergadering automatisch delen met deelnemers en genodigden van de vergadering en hen toestaan wijzigingen aan te brengen om vergaderingsinhoud te delen met deelnemers en genodigden en hen bewerkingsrechten te geven.

5

Voor Planningsrechten , kunt u andere hosts toestaan om namens u vergaderingen te plannen door hun e-mailadres hier in te voeren. Scheid e-mailadressen met een komma of puntkomma.