1

Prijavite se na web- mjesto.

2

Na lijevoj navigacijskoj traci odaberite Preference, a zatim karticu Zakazivanje.

Kartica Zakazivanje
3

Za vrstu sastanka odaberite vrstu sastanka koju želite zakazati s padajućeg popisa. Popis sadrži vrste sastanaka dostupne za vaše web-mjesto usluge.

4

Da biste promijenili zadane predloške sastanaka, odaberite pokraj predloška, a zatim Odaberite Učini zadano.

  • Odaberite Uredi da biste prilagodili predložak sastanka.

  • Odaberite Izbriši da biste izbrisali predložak.

5

Za Pomoćnika za Webex potvrdite okvir Automatski uključi Pomoćnika za Webex svaki put kada započnem sastanak ako želite da se Pomoćnik za sastanke web-exa automatski uključi prilikom pokretanja sastanka.

Ako administrator Webexa nije odabrao pokretanje Pomoćnika za sastanke web-exa prema zadanim postavkama, ovom mogućnošću možete nadjačati postavku administratora.

U suprotnom možete uključiti Pomoćnika za Webex tijekom sastanka .

6

Za zajedničko korištenje sadržaja sastanka potvrdite okvir Automatski zajednički koristite istaknute stavke sastanka, snimku i prijepis sa sudionicima sastanka i pozvanim osobama te im dopustite da uređuju sadržaj sastanka sa sudionicima i pozvanim osobama te im dodijelite ovlasti za uređivanje.

7

Za dozvolu zakazivanje dopustite drugim domaćinima da zakažu sastanke u vaše ime unosom njihovih adresa e-pošte ovdje. Odvojite adrese e-pošte zarezom ili točkom sa zarezom.