1

Log ind på User Hub, vælg derefter Indstillinger.

2

Gå til Møder > Planlægning, og for mødetype, vælg den mødetype, du vil planlægge på rullelisten. Listen omfatter de mødetyper, der er tilgængelige for dit tjenestewebsted.

Fanen Planlægning
3

For Webex Assistant , tjek Slå automatisk Webex Assistant til , hver gang jeg starter et møde hvis du ønsker Webex Assistant for Meetings for at aktivere automatisk, når du starter et møde.

Hvis din Webex administrator ikke har valgt at starte Webex Assistant for Meetings som standard, kan du tilsidesætte administratorindstillingen med denne valgmulighed.

Ellers kan du tænd Webex Assistant under mødet .

4

For Del mødeindhold , tjek Del automatisk mødets højdepunkter, optagelse og afskrift med mødedeltagere og inviterede, og tillad dem at foretage redigeringer for at dele mødeindhold med deltagere og inviterede og give dem redigeringsprivilegier.

5

For Tilladelse til planlægning , tillade andre værter at planlægge møder på dine vegne ved at indtaste deres e-mailadresser her. Adskil e-mailadresser med et komma eller semikolon.