1

Na schůzce vyberte Další možnosti , potom Připojení zvuku a vyberte možnost, kterou chcete použít.

V závislosti na typu schůzky se nemusí zobrazit všechny možnosti.

  • Použití počítače pro zvuk– Kliknutím na Přepnout připojte zvuk pomocí počítače, tato možnost vám poskytne nejrobutnější zážitek ze schůzky.
  • Zavolejte mi na: Zadejte telefonní číslo a kliknutím na Přepnout vám schůzku zavolejte. Připojení ke schůzce v telefonu vám dává svobodu pohybu a zároveň se můžete účastnit diskuse o schůzce.
  • Volání– Kliknutím na Zobrazení zobrazíte telefonní číslo a přístupový kód pro připojení zvuku v telefonu. Podobně jako mi zavolejte , volání vám umožní zavolat naschůzku, až budete připraveni se připojit.

2

Pokud chcete přepnout na zařízení Webex, vyberte Další možnosti a pak připojte k zařízení. Můžete si vybrat z blízkých videoza zařízení, vyhledat zařízení nebo zadat adresu videa.

Další informace o připojení k videosystému naleznete zde.