1

Na schůzce vyberte možnost Další možnosti, poté možnost Připojení zvuku a zvolte možnost, kterou chcete použít.

V závislosti na typu schůzky se nemusí zobrazit všechny možnosti.

  • Použít počítač pro zvuk – kliknutím na Přepínač připojíte zvuk pomocí počítače. Tato možnost vám poskytuje nejrobustnější prostředí pro schůzky.
  • Zavolejte mi na– Zadejte telefonní číslo a kliknutím na Přepnout vám schůzka zavolá. Připojíte-li se ke schůzce na telefonu, získáte svobodu pohybu a zároveň se budete moci účastnit diskuse o schůzce.
  • Přímé volání – kliknutím na možnost Zobrazit zobrazíte telefonní číslo a přístupový kód pro připojení zvuku v telefonu. Stejně jako funkce Zavolejte mi na, přímé volání vám umožní zavolat na schůzku, až budete připraveni se připojit.

2

Chcete-li přepnout na zařízení Webex, vyberte možnost Další možnosti a poté Připojit k zařízení. Můžete vybrat z blízkých videozařízení, vyhledat zařízení nebo zadat adresu videa.

Více informací o připojení k videosystému se dozvíte zde.