1

Na sastanku izaberite stavku Još opcija , azatim audio vezu i odaberite opciju koju želite da koristite.

U zavisnosti od tipa sastanka, možda nećete videti svaku opciju.

  • Koristite računar za zvuk– Kliknite na dugme "Prebaci se" da biste povezali zvuk pomoću računara, ova opcija vam pruža najsnažniji doživljaj sastanka.
  • Pozovite me na– Unesite broj telefona i kliknite na dugme "Prebaci se" da bi vas sastanak pozvao. Povezivanje sa sastankom na telefonu vam daje slobodu da se krećete dok još uvek možete da učestvujete u diskusiji o sastanku.
  • Pozovite –Kliknite na dugme "Prikaži" da biste videli broj telefona i pristupni kôd za povezivanje zvuka na telefonu. Slično kao što je poziv napoziv, omogućava ti da pozoveš sastanak kad budeš spreman da se pridružiš.

2

Da biste se prebacili na Webex uređaj, izaberite stavku Još opcija , azatim se povežite sa uređajem. Možete izabrati sa obližnjih video uređaja, potražiti uređaj ili uneti video adresu.

Više o tome kako da se povežete sa video sistemom možete saznati ovde.