1

Na spotkaniu wybierz pozycję Więcej opcji , a następniepozycję Połączenie audio i wybierz opcję, której chcesz użyć.

W zależności od typu spotkania może nie być widoczna każda opcja.

  • Użyj komputera do obsługi dźwięku— kliknij przycisk Przełącz, aby podłączyć dźwięk za pomocą komputera, ta opcja zapewnia najbardziej niezawodne wrażenia ze spotkania.
  • Zadzwoń do mnie podnumer — wprowadź numer telefonu i kliknij przycisk Przełącz, aby spotkanie do Ciebie zadzwoniło. Połączenie ze spotkaniem w telefonie daje swobodę poruszania się, a jednocześnie możliwość uczestniczenia w dyskusji na spotkaniu.
  • Zadzwoń— kliknij przycisk Wyświetl, aby wyświetlić numer telefonu i kod dostępu do połączenia dźwięku w telefonie. Podobnie jak w przypadku funkcji Zadzwoń do mniepod numer , połączenie umożliwia połączenie ze spotkaniem, gdy będziesz gotowy do dołączenia.

2

Aby przełączyć się na urządzenie Webex, wybierz Więcej opcji , a następnie Połącz z urządzeniem. Możesz wybrać jedno z pobliskich urządzeń wideo, wyszukać urządzenie lub wprowadzić adres wideo.

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak połączyć się z systemem wideo tutaj.