1

Na sastanku odaberite Više opcija , onda Audio veza i odaberite opciju koju želite koristiti.

Ovisno o vrsti sastanka, možda nećete vidjeti sve opcije.

  • Koristite računalo za audio —Kliknite Prekidač za povezivanje zvuka putem računala, ova opcija vam pruža najrobusnije iskustvo sastanka.
  • Nazovi me na —Unesite telefonski broj i kliknite Prekidač da vas sastanak pozove. Povezivanje sa sastankom na telefonu daje vam slobodu kretanja, a da i dalje možete sudjelovati u raspravi o sastanku.
  • Javite se —Kliknite Pogled za prikaz telefonskog broja i pristupni kôd za povezivanje zvuka na telefonu. Slično kao Nazovi me na , pozivanje vam omogućuje da nazovete sastanak kada se budete spremni pridružiti.

2

Za prebacivanje na Webex uređaj odaberite Više opcija , onda Povežite se s uređajem . Možete birati između video uređaja u blizini, tražiti uređaj ili unijeti video adresu.

Možete saznati više o tome kako se povezati s videosustavom ovdje .