1

Under mötet väljer du Fler alternativ och sedan Ljudanslutning och väljer det alternativ som du vill använda.

Beroende på din mötestyp du kanske inte ser alla alternativ.

  • Använd dator för ljud– klicka på Växla för att ansluta ljud med din dator, detta alternativ ger dig den mest robusta mötesupplevelsen.
  • Ring mig på– Ange ett telefonnummer och klicka på Växla för att bli uppringd av mötet. När du ansluter till ett möte på din telefon får du en friheten att flytta runt samtidigt som du kan delta i mötesdiskussionen.
  • Inringning – klicka på Visa för att se ett telefonnummer och en åtkomstkod för att ansluta ljud på din telefon. På samma sätt som Ring mig på görinringning att du kan ringa in till mötet när du är redo att delta.

2

För att växla till en Webex-enhet väljer du Fler alternativ och sedan Anslut till en enhet. Du kan välja videoenheter i närheten, söka efter en enhet eller ange en videoadress.

Du kan läsa mer om hur du ansluter till ett videosystem här.