1

Under mötet väljer du Fler alternativ, sedan Ljudanslutning och väljer det alternativ som du vill använda.

Beroende på din mötestyp ser du kanske inte alla alternativ.

  • Använd dator för ljud– Klicka på Växla för att ansluta ljud med datorn. Det här alternativet ger dig den mest robusta mötesupplevelsen.
  • Ring mig på– Ange ett telefonnummer och klicka på Växla för att få mötet att ringa dig. Genom att ansluta till mötet på din telefon kan du röra dig runt samtidigt som du fortfarande kan delta i mötesdiskussionen.
  • Inringning – Klicka på Visa för att se ett telefonnummer och åtkomstkod för att ansluta ljud på telefonen. Precis som Ring mig på kan du ringa in till mötet när du är redo att delta.

2

För att växla till en Webex-enhet väljer du Fler alternativ och sedan Anslut till en enhet. Du kan välja bland videoenheter i närheten, söka efter en enhet eller ange en videoadress.

Du kan läsa mer om hur du ansluter till ett videosystem här.