Du kan endre lydtilkoblingen mens du er i et møte. Hvis du for eksempel er i møtet på datamaskinen, kan du bytte til mobiltelefonen hvis du må gå bort fra datamaskinen.

1

Velg Flere alternativer i møtet, deretter Lydtilkobling og velg alternativet du vil bruke.

  • Bruk datamaskin for lyd – Klikk på Bytt for å koble til lyd med datamaskinen. Dette alternativet gir deg den mest robuste møteopplevelsen.
  • Ring meg på – Angi et telefonnummer, og klikk på Bytt for å få møtet til å ringe deg. Hvis du kobler til møtet på telefonen, får du friheten til å bevege deg rundt samtidig som du kan delta i møtediskusjonen.
  • Ring inn – Klikk på Vis for å se et telefonnummer og en tilgangskode for å koble til lyd på telefonen. I likhet med Ring meg på kan du ringe inn til møtet når du er klar til å bli med.

2

Hvis du vil bytte til en Webex-enhet, velger du Flere alternativer og deretter Koble til en enhet. Du kan koble til på én av tre måter:

  • Velg en enhet i nærheten, og klikk på Ring.

  • Klikk på Angi videoadresse, og skriv inn adressen i tekstboksen.

  • Klikk på Ring inn fra videosystem, og ring videoadressen på skjermen fra enheten.