Co je digitální certifikát X.509?

Co je digitální certifikát X.509?

Co je certifikát X.509?


Poznámka:
Další informace viz.http://en.wikipedia.org/wiki/X.509

Řešení:

Digitální certifikáty vážou identitu na dvojici elektronických klíčů, které lze použít k šifrování, podepisování a dešifrování digitálních informací. Digitální certifikát umožňuje ověřit něčí tvrzení, že má právo používat daný prostředek, a pomáhá zabránit lidem v používání falešných klíčů k vydávání se za jiné uživatele. Digitální certifikáty, které se používají ve spojení se šifrováním, poskytují úplnější řešení zabezpečení tím, že zajišťují identitu všech stran zapojených do transakce.

Digitální certifikát je vydán certifikační autoritou (CA) a podepsán soukromým klíčem certifikační autority.

Digitální certifikát obvykle obsahuje:

  • Veřejný klíč vlastníka
  • Jméno vlastníka
  • Datum vypršení platnosti veřejného klíče
  • Název vystavitele (certifikační autority, která vydala digitální certifikát)
  • Sériové číslo digitálního certifikátu
  • Digitální podpis vydavatele

Nejrozšířenější formát digitálních certifikátů je definován mezinárodním standardem CCITT X.509; Certifikáty tak mohou být čteny nebo zapsány jakoukoli aplikací vyhovující X.509. Další vylepšení se nacházejí ve standardech PKCS a PEM.

Byl tento článek užitečný?