Co je digitální certifikát X.509?

Co je digitální certifikát X.509?

Co je certifikát X.509?


Poznámka:
Další informace naleznete http://en.wikipedia.org/wiki/X.509 v tématu.

Řešení:

Digitální certifikáty spojují identitu s dvojicí elektronických klíčů, které lze použít k šifrování, podepisování a dešifrování digitálních informací. Digitální certifikát umožňuje ověřit něčí tvrzení, že má právo používat daný prostředek, a pomáhá zabránit lidem v používání falešných klíčů k vydávání se za jiné uživatele. Digitální certifikáty, které se používají ve spojení s šifrováním, poskytují úplnější řešení zabezpečení tím, že zajišťují identitu všech stran zapojených do transakce.

Digitální certifikát je vydán certifikačním úřadem (CA) a podepsán soukromým klíčem certifikační autority.

Digitální certifikát obvykle obsahuje:

  • Veřejný klíč vlastníka
  • Jméno vlastníka
  • Datum vypršení platnosti veřejného klíče
  • Jméno emitenta (certifikační autorita, která vydala digitální certifikát)
  • Sériové číslo digitálního certifikátu
  • Digitální podpis emitenta

Nejrozšířenější formát digitálních certifikátů je definován mezinárodním standardem CCITT X.509; certifikáty tak mohou být přečteny nebo zapsány jakoukoli žádostí splňující X.509. Další vylepšení naleznete ve standardech PKCS a standardu PEM.

Byl tento článek užitečný?