Šta je X.509 digitalni certifikat?

Šta je X.509 digitalni certifikat?

Šta je X.509 sertifikat?


Napomena:Potražite
http://en.wikipedia.org/wiki/X.509 dodatne informacije.

Rešenje:

Digitalni certifikati vezuju identitet sa parom elektronskih ključeva koji se mogu koristiti za šifrovanje, potpisivanje i dešifrovanje digitalnih informacija. Digitalni certifikat omogućava proveru nečije tvrdnje da ima pravo da koristi dati resurs i pomaže u sprečavanju osoba da koriste lažne ključeve za predstavljanje drugih korisnika. Digitalni certifikati se koriste zajedno sa šifrovanjem, pružaju kompletnije bezbednosno rešenje uveravajući identitet svih strana uključenih u transakciju.

Digitalni certifikat izdaje autoritet za certifikaciju (CA) i potpisuje se privatnim ključem CA.

Digitalni certifikat obično sadrži:

  • Javni ključ vlasnika
  • Ime vlasnika
  • Rok trajanja javnog ključa
  • Ime izdavača (CA koji je izdao digitalni certifikat)
  • Serijski broj digitalnog certifikata
  • Digitalni potpis izdavača

Najzahtevaniji format za digitalne certifikate definisan je međunarodnim standardom CCITT X.509; tako se certifikati mogu pročitati ili napisati od strane bilo koje aplikacije koja se pridržava X.509. Dalje dorade se nalaze u PKCS standardima i PEM standardu.

Da li je ovaj članak bio koristan?