Hva er et digitalt X.509-sertifikat?

Hva er et digitalt X.509-sertifikat?

Hva er et X.509-sertifikat?


Merk:
Se http://en.wikipedia.org/wiki/X.509 for mer informasjon.

Løsning:

Digitale sertifikater binder en identitet til et par elektroniske nøkler som kan brukes til å kryptere, signere og dekryptere digital informasjon. Et digitalt sertifikat gjør det mulig å bekrefte noens påstand om at de har rett til å bruke en gitt ressurs, og bidrar til å forhindre at personer bruker falske nøkler til å representere andre brukere. Digitale sertifikater brukes sammen med kryptering og gir en mer fullstendig sikkerhetsløsning ved å sikre identiteten til alle parter som er involvert i en transaksjon.

Et digitalt sertifikat utstedes av en sertifiseringsinstans og signeres med sertifiseringsinstansens privatnøkkel.

Et digitalt sertifikat inneholdervanligvis:

  • Eiers fellesnøkkel
  • Eierens navn
  • Utløpsdato for fellesnøkkelen
  • Navn på utstederen (sertifiseringsinstansen som utstedte det digitale sertifikatet)
  • Serienummeret til det digitale sertifikatet
  • Utstederens digitale signatur

Det mest aksepterte formatet for digitale sertifikater er definert av CCITT X.509 internasjonal standard; Dermed kan sertifikater leses eller skrives av ethvert program som overholder X.509. Ytterligere forbedringer finnes i PKCS-standardene og PEM-standarden.

Var denne artikkelen nyttig?