Ce este un certificat digital X.509?

RĂSPUNS
Un certificat digital X.509 este un format standardizat pentru codificarea și schimbul de certificate-cheie publice. Aceste certificate sunt utilizate în diverse protocoale și aplicații de securitate pentru a verifica identitatea persoanelor, dispozitivelor sau entităților într-o comunicare sau tranzacție digitală. Standardul X.509 definește structura și sintaxa acestor certificate.

Iată câteva componente cheie ale unui certificat digital X.509:
 

  • Numele distins al subiectului (DN): Aceasta identifică entitatea căreia i se eliberează certificatul. Acesta include de obicei informații, cum ar fi numele entității, organizația, țara și multe altele.
  • Cheia publică a subiectului: Cheia publică a entității care este certificată, care este utilizată pentru criptare, semnături digitale și autentificare.
  • DN-ul emitentului certificatului: Aceasta identifică entitatea sau organizația care a emis certificatul.
  • Semnătură digitală: O semnătură criptografică generată de emitentul certificatului, care poate fi utilizată pentru a verifica autenticitatea certificatului. Se asigură că certificatul nu a fost modificat și a fost într-adevăr eliberat de o entitate de încredere.
  • Perioada de valabilitate: Certificatele X.509 au o dată de începere și de încheiere specificată, indicând perioada în care certificatul este considerat valid.
  • Numărul de serie al certificatului: Un identificator unic pentru certificat, de obicei eliberat de autoritatea de certificare (CA).
  • Utilizare cheie: Informații care specifică utilizările permise ale cheii publice, cum ar fi criptarea, semnăturile digitale sau ambele.
  • Extensiile certificatului: Acestea pot include informații sau atribute suplimentare, cum ar fi numele alternative ale subiectului (SANs) pentru specificarea mai multor nume de gazdă, constrângeri de utilizare cheie și multe altele.

Certificatele X.509 sunt utilizate pe scară largă în diferite protocoale de securitate, inclusiv Securitate strat de transport (TLS), Secure Sockets Layer (SSL), Public Key Infrastructure (PKI), și semnături digitale. Acestea joacă un rol esențial în asigurarea autenticității și integrității comunicațiilor digitale, precum și în asigurarea transmisiei securizate a datelor pe internet. Sistemele de infrastructură publică-cheie (PKI), inclusiv autoritățile de certificare (AC), sunt responsabile de emiterea, gestionarea și revocarea certificatelor digitale X.509.
A fost util acest articol?