Vad är ett digitalt X.509-certifikat?

Vad är ett digitalt X.509-certifikat?

Vad är ett X.509-certifikat?


Obs!
Se http://en.wikipedia.org/wiki/X.509 för ytterligare information.

Lösning:

Digitala certifikat band en identitet till ett par av digitala nycklar som kan användas för att kryptera, signera och avkryptera digital information. Ett digitalt certifikat gör det möjligt att verifiera någons anspråk på att använda en given resurs och hindrar personer från att använda nycklar för att efterlikna andra användare. Används tillsammans med kryptering och digitala certifikat ger en mer komplett säkerhetslösning genom att verifiera identiteten på alla parter som deltar i en transaktion.

Ett digitalt certifikat har utfärdats av en certifikatutfärdare (CA) och signerats med CA:s privata nyckel.

Ett digitalt certifikat innehåller vanligtvis:

  • Ägarens offentliga nyckel
  • Ägarens namn
  • Utgångsdatum för den offentliga nyckeln
  • Utfärdarens namn (DEN CA som utfärdade det digitala certifikatet)
  • Serienummer för det digitala certifikatet
  • Utfärdarens digitala signatur

Det mest allmänt godkända formatet för digitala certifikat definieras av internationell standard för CCITT X.509. Certifikat kan läsas eller skrivas av alla program som uppfyller X.509. Ytterligare förbättringar har hittats i PKCS-standarder och PEM-standarden.

Var den här artikeln användbar?