Hvad er et X.509 digitalt certifikat?

ANSWER
Et digitalt certifikat X.509 er et standardiseret format til kodning og udveksling af offentlige nøglecertifikater. Disse certifikater bruges i forskellige sikkerhedsprotokoller og applikationer til at bekræfte identiteten af enkeltpersoner, enheder eller enheder i en digital kommunikation eller transaktion. X.509-standarden definerer strukturen og syntakten af sådanne certifikater.

Her er nogle nøglekomponenter i et digitalt X.509-certifikat:
 

  • Forsøgspersonens særnavn (DN): Dette identificerer den enhed, som certifikatet er udstedt til. Den omfatter typisk oplysninger såsom enhedens navn, organisation, land og meget mere.
  • Emnets offentlige nøgle: Den offentlige nøgle for den enhed, der certificeres, og som bruges til kryptering, digitale signaturer og godkendelse.
  • Certifikatudstederens DN: Dette identificerer den enhed eller organisation, der udstedte certifikatet.
  • Digital signatur: En kryptografisk signatur, der genereres af certifikatudstederen, og som kan bruges til at bekræfte certifikatets ægthed. Det sikrer, at certifikatet ikke er blevet manipuleret med og faktisk er udstedt af en betroet enhed.
  • Gyldighedsperiode: X.509 certifikater har en angivet start- og slutdato, der angiver den periode, hvor certifikatet anses for gyldigt.
  • Certifikatserienummer: En entydig identifikator for certifikatet, der typisk udstedes af certifikatmyndigheden (CA).
  • Nøglebrug: Oplysninger, der angiver de tilladte anvendelser af den offentlige nøgle, såsom kryptering, digitale signaturer eller begge dele.
  • Certifikatlokalnumre: Disse kan omfatte yderligere oplysninger eller attributter, f.eks. emnealternative navne (SAN'er) til angivelse af flere værtsnavne, nøglebrugsbegrænsninger og meget mere.

X.509 certifikater bruges i vid udstrækning i forskellige sikkerhedsprotokoller, herunder Transport Layer Security (TLS), Secure Sockets Layer (SSL), Public Key Infrastructure (PKI) og digitale signaturer. De spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre autenticiteten og integriteten af den digitale kommunikation og muliggøre sikker dataoverførsel over internettet. Systemer for offentlig nøgleinfrastruktur (PKI), herunder certifikatmyndigheder (CA'er), er ansvarlige for udstedelse, forvaltning og tilbagekaldelse af digitale X.509 certifikater.

Var denne artikel nyttig?