Informace o přemostění využíváte k určení podrobností volání, které se odesílají uživatelům v pozvánce, když vytvoříte konferenční hovory.

1

Z okna rozhraní otevřete nabídku Nastavení a přejděte na položku Možnosti. Pokud používáte starší verzi aplikace Cisco Jabber pro Windows, vyberte místo toho možnosti Soubor > Možnosti > .

2

V otevřeném okně Možnosti vyberte kartu Hovory.

3

Vyberte možnost Použít moji konferenční službu.

4

Zadejte číslo nebo identifikátor URI, který chcete použít k přemostění.

5

(Volitelné) Pokud chcete, aby bylo vaše přemostění chráněno heslem, zadejte kód PIN hostitele kód PIN hosta .

6

Vyberte možnost Použít a klepněte na tlačítko OK.

Můžete zadat alternativní číslo, které se bude používat při konferenčních hovorech.

1

Vyberte možnosti Jabber > Předvolby systému.

Otevře se okno předvoleb.
2

Zvolte kartu Hovory.

3

Zvolte kartu Obecné.

4

Zvolte možnost Použít mou konferenční službu.

5

Zadejte číslo nebo identifikátor URI vašeho přemostění.

Pokud váš správce přidal vzor přemostění, nebude toto pole možné upravovat.

6

(Volitelné) Zadejte kód PIN hostitele.

7

(Volitelné) Zadejte kód PIN hosta.

Když nepoužíváte klienta pro schůzky Cisco Webex, můžete použít pro konferenční hovory most pro soukromé hovory.


Pokud je pro váš účet zapnuta místnost pro spolupráci, nemůžete nastavit most pro soukromé hovory.

1

Na obrazovce nastavení klepněte na možnost konferenční most.

2

Zapněte možnost Použít mou konferenční službu.

3

Zadejte číslo konferenčního mostu a číslo PIN (volitelné).

4

Klepněte na použít.

Soukromý most pro konferenční hovory je nastaven.