U gebruikt bridge-informatie om de gespreksdetails op te geven die worden verzonden naar gebruikers in een uitnodiging wanneer u conferentiegesprekken tot stand brengt.

1

In het hubvenster opent u het menu Instellingen en gaat u naar Opties. Als u een eerdere versie van Cisco Jabber voor Windows gebruikt, selecteert u Bestand > Opties > .

2

Selecteer in het venster Opties dat wordt geopend, het tabblad Gesprekken.

3

Selecteer de optie Mijn conferentieservice gebruiken.

4

Voer een nummer of URI in om voor uw bridge te gebruiken.

5

(optioneel) Als u wilt dat uw bridge met een wachtwoord wordt beveiligd, geeft u een hostpincode en gastpincode op.

6

Selecteer Toepassen en klik op OK.

U kunt een alternatief nummer opgeven om te gebruiken voor uw conferentiegesprekken.

1

Selecteer Jabber > Systeemvoorkeuren.

Het venster Voorkeuren wordt geopend.
2

Selecteer het tabblad Gesprekken.

3

Selecteer het tabblad Algemeen.

4

Selecteer de optie Mijn conferentieservice gebruiken.

5

Voer het nummer of de URI voor uw bridge in.

Als uw beheerder een bridge-patroon heeft toegevoegd, kunt u dit veld niet bewerken.

6

Voer een hostpincode in (optioneel).

7

Voer een gastpincode in (optioneel).

U kunt de privé-TelePresence-bridge gebruiken voor telefonische vergaderingen als u de Cisco Webex-vergaderclient niet gebruikt.


Als Collaboration Meeting Room is ingeschakeld voor uw account, kunt u de privé-TelePresence-bridge niet instellen.

1

Tik op het scherm Instellingen op Conferentiebridge.

2

Schakel de optie Gebruik mijn conferentieservice in.

3

Voer uw bridgeconferentienummer en pincode in (optioneel).

4

Tik op Toepassen.

De privé-TelePresence-bridge is ingesteld op het maken van conferentiegesprekken.