Du använder brygginformationen för att ange samtalsuppgifterna som skickas i användarinbjudan när du skapar konferenssamtalen.

1

Från hubbfönstret öppnar du menyn Inställningar och går till Alternativ. Om du använder en tidigare version av Cisco Jabber för Windows väljer du Arkiv > Alternativ > .

2

I Alternativ-fönstret som öppnas väljer du fliken Samtal.

3

Välj alternativet för att Använda min konferenstjänst.

4

Ange ett nummer eller en URI att använda med din brygga.

5

(valfritt) Om du vill att din brygga ska vara lösenordsskyddad ska du ange en värd-PIN-kod och en gäst-PIN-kod.

6

Välj Verkställ och sedan OK.

Du kan ange ett alternativt nummer som används till konferenssamtal.

1

Välj Jabber > Systeminställningar.

Fönstret Inställningar öppnas.
2

Välj fliken Samtal.

3

Välj fliken Allmänt.

4

Välj alternativet Använd min konferenstjänst.

5

Ange numret eller URI:en till din brygga.

Om din administratör har lagt till ett bryggmönster kan du inte redigera detta fält.

6

(Valfritt)Ange en värd-PIN-kod.

7

(Valfritt)Ange en gäst-PIN-kod.

Du kan använda den privata telepresence-bryggan för konferenssamtal när du inte använder Cisco Webex Meeting-klienten.


Om Collaboration Meeting Room har aktiverats för ditt konto kan du inte konfigurera den privata telepresence-bryggan.

1

På skärmen Inställningar trycker du på Konferensbrygga.

2

Aktivera alternativet Använd min konferenstjänst.

3

Ange din bryggas konferensnummer och PIN-nummer (frivilligt).

4

Tryck på Använd.

Den privata Telepresence-bryggan är inte inställd på att ringa konferenssamtal.