Informacije o mostu koristite da biste naveli detalje poziva koji se šalju korisnicima u pozivnici kada kreirate konferencijske pozive.

1

U prozoru čvorišta otvorite meni "Postavke" i idite na stavku "Opcije". Ako se radi o ranijoj verziji operativnog sistema Cisco Jabber za Windows, umesto toga izaberite opciju "> opcije >".

2

U prozoru Opcije koji se otvara izaberite karticu Pozivi.

3

Izaberite opciju korišćenja moje konferencijske usluge.

4

Unesite broj ili URI koji ćete koristiti za svoj most.

5

(Opcionalno) Ako želite da vaš most bude zaštićen lozinkom, navedite PIN kôd domaćina i PIN za goste.

6

Kliknite na dugme Primeni, a zatim U redu.

Možete navesti alternativni broj koji ćete koristiti za konferencijske pozive.

1

Izaberite Jabber > željene postavke sistema.

Otvoriće se prozor željenih opcija.
2

Izaberite karticu Pozivi.

3

Izaberite karticu Opšte postavke.

4

Izaberite opciju Koristi moju konferencijsku uslugu.

5

Unesite broj ili URI za vaš most.

Ako je administrator dodao obrazac mosta, nećete moći da uređujete ovo polje.

6

(Opcionalno) Unesite PIN glavnog računarskog računarskog računarskog

7

(Opcionalno) Unesite PIN za goste.

Privatni telepresence most možete da koristite za konferencijske pozive kada ne koristite Cisco WebEx klijent za sastanke.


Ako je za vaš nalog omogućena sala za sastanke o saradnji, ne možete da podesite privatni telepresence most.

1

Na ekranu Postavke dodirnite Konferencijski most.

2

Uključite opciju "Koristi moju konferencijsku uslugu".

3

Unesite broj konferencije mosta i pin broj (opcionalno).

4

Tapnite na dugme Primeni.

Privatni telepresence most je spreman za konferencijske pozive.