Informacje o mostku służą do określenia szczegółów połączenia, które są wysyłane do użytkowników w zaproszeniu , gdy tworzysz połączenia konferencyjne.

1

W oknie centrum otwórz menu Ustawienia i przejdź do Opcje. Jeśli używasz wcześniejszej wersji aplikacji Cisco Jabber dla urzadzeń z systemem Windows, wybierz kolejno Plik > Opcje > .

2

W otwartym oknie Opcje wybierz kartę Połączenia.

3

Wybierz opcję Używaj mojej usługi konferencji.

4

Wprowadź numer lub identyfikator URI mostka.

5

(Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby Twój mostek był chroniony hasłem, określ PIN gospodarza i PIN gościa.

6

Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

W przypadku połączeń konferencyjnych można określić numer alternatywny.

1

Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje systemowe.

Zostanie otwarte okno preferencji.
2

Wybierz kartę Połączenia.

3

Wybierz kartę Ogólne.

4

Wybierz opcję Używaj mojej usługi konferencyjnej.

5

Wprowadź numer lub adres URI dla mostu.

Jeśli administrator dodał wzorzec mostku, tego pola nie można edytować.

6

(Opcjonalnie) Wprowadź kod PIN prowadzącego.

7

(Opcjonalnie) Wprowadź kod PIN gościa.

Prywatny mostek TelePresence umożliwia korzystanie z połączeń konferencyjnych, gdy nie jest używany klient spotkań Cisco Webex.


Jeśli konto użytkownika ma włączony pokój spotkań CMR, nie można skonfigurować prywatnego mostka TelePresence.

1

Na ekranie Ustawienia dotknij opcji Mostek konferencyjny.

2

Włącz opcję Używaj usługi konferencyjnej.

3

Wpisz numer mostka konferencyjnego i numer PIN (opcjonalnie).

4

Dotknij opcji Zastosuj.

Prywatny mostek TelePresence jest skonfigurowany do wykonywania połączeń konferencyjnych.