K videozařízením Webex lze připojit následující dotykové ovladače:

  • Navigátor místnosti - podporováno na zařízeních Board a Room.

  • Touch 10 - podporováno na zařízeních Board, Room, MX a SX.

Přímé připojení

Dotykový ovladač můžete připojit přímo k portu na mnoha videozařízeních. V instalační příručce pro vaše zařízení zjistěte, zda je podporováno.

Po připojení dotykový ovladač zkontroluje, zda je nutný upgrade softwaru. Pokud ano, bude z videozařízení stažen nový software a nainstalován na dotykový ovladač. Dotykový ovladač se po upgradu restartuje.

Nastavení pak můžete dokončit podle pokynů na dotykovém ovladači.

Připojení přes síť

Připojení dotykového ovladače k videozařízení přes síť může být nezbytné, pokud není možné přímé připojení nebo pokud ethernetový kabel není dostatečně dlouhý, aby se dostal k videozařízení.


Dotykový ovladač je napájen přes Ethernet. Pokud vaše síťová infrastruktura poskytuje napájení přes Ethernet (PoE), nepotřebujete injektor PoE středního rozsahu. Dotykový ovladač můžete připojit přímo k elektrické zásuvce nebo ethernetovému přepínači pomocí ethernetového kabelu s hodnocením PoE. Z bezpečnostních důvodů musí být zdroj PoE ve stejné budově jako dotykový ovladač.

1

Připojte dotykový ovladač k síťové zásuvce nebo síťovému přepínači ve stejné podsíti jako videozařízení.

2

Když se na dotykovém ovladači zobrazí obrazovka "Vybrat zařízení", vyberte videozařízení, ke kterému se chcete připojit.

Pokud videozařízení v seznamu nenajdete, zadejte do vstupního pole IP adresu videozařízení a klepněte na Připojit.


 

Aby se videozařízení zobrazovalo v seznamu dostupných zařízení:

  • Videozařízení a dotykový ovladač musí být ve stejné podsíti.

  • Videozařízení musí být restartováno během posledních 10 minut.

Po připojení dotykový ovladač zkontroluje, zda je nutný upgrade softwaru. Pokud ano, stáhne se z videozařízení nový software a automaticky se nainstaluje na dotykový ovladač. Dotykový ovladač se po upgradu restartuje.

3

Když se zobrazí obrazovka "Spárovat se zařízením", vyberte způsob spárování.

Vyberte z těchto možností:

  • Uživatelské jméno/přístupové heslo

  • Párování PIN kódu – Toto je k dispozici pro videozařízení se systémem RoomOS 10.8 a novějším. Požádejte správce o PIN nebo si ho vygenerujte sami, jak je popsáno v části "Generování PIN kódu".

4

Zadejte přihlašovací údaje uživatele nebo kód PIN a klepněte na Další.


 
Pokud zadáte nesprávný kód PIN třikrát za sebou, budete muset požádat o nový kód PIN.

Generování kódu PIN v Centru řízení

Vygenerujte kód PIN, který se použije při párování dotykového ovladače s videozařízením přes síť.


Párování PIN kódu je k dispozici pro videozařízení se systémem RoomOS 10.8 a novějším.

1

Přejděte na Pracovní plochy a vyberte pracovní plochu obsahující videozařízení, ke kterému připojujete dotykový ovladač.

2

Na kartě Zařízení klikněte na Spárovat zařízení.


 

Tlačítko Spárovat zařízení je viditelné pouze na pracovních plochách, které obsahují alespoň jedno videozařízení, které podporuje párování pomocí kódu PIN.

3

Zvolte, jak chcete kód PIN sdělit.

  • Zobrazte PIN na Control Hubu (platí 24 hodin).

  • Zobrazte PIN na hlavní obrazovce videozařízení (viditelné po dobu 1 hodiny).

4

Klikněte na Spárovat zařízení.

  • Zobrazí se kód PIN.

  • Videozařízení umožní připojení libovolného dotykového ovladače v síti, pokud má správný kód PIN. Po připojení prvního dotykového ovladače je nutné vygenerovat nový kód PIN pro spárování druhého ovladače.


 

Po třech nesprávných pokusech o zadání kódu PIN musí být vygenerován nový kód PIN.

Řešení potíží s dotykovým ovladačem připojeným přes síť

Videozařízení má novou IP adresu

Pokud vaše videozařízení získá novou IP adresu, dotykový ovladač připojený přes síť může toto připojení ztratit. Pokud k tomu dojde, mělo by se na obrazovce zobrazit oznámení o chybějícím dotykovém ovladači. Chcete-li se znovu připojit, zadejte novou IP adresu na dotykovém ovladači.