Sledeći kontroleri osetljivi na dodir mogu biti povezani sa Cisco uređajima za saradnju:

 • Room Navigator: Board S, Board Pro i Room Series

 • Dodir 10:

  • Board and Board S Series

  • MX serija

  • Room Kit, Room Kit Mini, Room Kit Plus, Room Kit Pro, Room 55, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2, Room 70 Panorama i Room Panorama

  • SX serija

Direktno povezivanje

Kontroler osetljiv na dodir možete povezati direktno sa portom na mnogim video uređajima. Proverite vodič za instalaciju uređaja da biste videli da li je podržan.

Kada se povežete, kontroler osetljiv na dodir će proveriti da li je neophodna nadogradnja softvera. Ako je tako, novi softver će biti preuzet sa video uređaja i instaliran na kontroleru osetljivom na dodir. Kontroler osetljiv na dodir će se ponovo pokrenuti nakon nadogradnje.

Nakon toga možete da dovršite instalaciju tako što ćete slediti uputstva na kontroleru osetljivom na dodir.

Povezivanje preko mreže

Povezivanje kontrolera osetljivog na dodir sa video uređajem preko mreže može biti neophodno kada direktna veza nije moguća ili kada Ethernet kabl nije dovoljno dug da bi se došlo do video uređaja.


Kontroler osetljiv na dodir se napaja preko Etherneta. Ako mrežna infrastruktura obezbeđuje Power over Ethernet (PoE), nije vam potreban srednji PoE ubrizgavač. Kontroler osetljiv na dodir možete povezati direktno sa zidnom utičnicom ili Ethernet prekidačem pomoću Ethernet kabla ocenjenog sa poE ocenom. Radi bezbednosti, izvor PoE mora biti u istoj zgradi kao i kontroler osetljiv na dodir.

1

Povežite kontroler osetljiv na dodir sa mrežnom zidom ili mrežnim komutatorom na istoj podmreži kao i video uređaj.

2

Na kontroleru osetljivom na dodir, kada se pojavi ekran "Izaberi uređaj", izaberite video uređaj sa kojem želite da se povežete.

Ako ne pronađete video uređaj na listi, unesite adresu IP video uređaja u polje za unos i dodirnite Poveži se.


 

Da bi se video uređaj pojavio na listi dostupnih uređaja:

 • Video uređaj i kontroler osetljiv na dodir moraju biti na istoj podmreži.

 • Video uređaj mora biti ponovo pokrenut u poslednjih 10 minuta.

Kada se povežete, kontroler osetljiv na dodir će proveriti da li je potrebna nadogradnja softvera. Ako je tako, novi softver se preuzima sa video uređaja i automatski instalira na kontroleru osetljivom na dodir. Kontroler osetljiv na dodir će se ponovo pokrenuti nakon nadogradnje.

3

Kada se pojavi ekran "Upari se sa uređajem", izaberite kako ćete se upariti.

Izaberite neku od ovih opcija:

 • Korisničko ime/fraza za prolaz

 • PIN uparivanje – Ovo je dostupno video uređajima koji rade pod operativnim sistemom RoomOS 10.8 i novije. Pitajte administratora za PIN ili sami generišete PIN, kao što je opisano pod "Generisanje PIN".

4

Unesite korisničke akreditive ili PIN i dodirnite sledeći.


 
Ako tri puta zaredom unesete pogrešnu grešku PIN, moraćete da zatražite novu grešku PIN.

Generisanje greške PIN kontrolnom čvorištu

Generiši grešku PIN koristi prilikom uparivanja kontrolera osetljivog na dodir sa video uređajem preko mreže.


PIN je dostupno video uređajima koji rade pod operativnim sistemom RoomOS 10.8 i novije.

1

Idite na radni prostor i izaberite radni prostor koji sadrži video uređaj sa kojim povezujete kontroler osetljiv na dodir.

2

Na kartici Uređaji izaberite stavku Uređaj za uparivanje.


 

Dugme "Uparivanje uređaja" je vidljivo samo na radnim prostorima koji sadrže najmanje jedan video uređaj koji podržava PIN uparivanje.

3

Odaberite način na koji želite da komunicirate PIN.

 • Prikažite grešku PIN kontrolnom čvorištu (važi 24 sata).

 • Prikažite grešku PIN na glavnom ekranu video uređaja (vidljivo 1 sat).

4

Kliknite na dugme Uparivanje uređaja.

 • PIN će biti prikazan.

 • Video uređaj će omogućiti povezivanje bilo kog kontrolera osetljivog na dodir na mreži ako ima ispravnu grešku PIN. Kada se prvi kontroler osetljiv na dodir poveže, mora se generisati novi PIN da biste uparili drugi.


 

Nakon tri netačna pokušaja da se uđe u grešku PIN, mora se generisati PIN #1.

Otpakuj sa uređaja "Tabla" ili "Soba"

Da biste opopali daljinski povezani kontroler osetljiv na dodir, idite u meni " Postavke " na kontroleru. Izaberite opciju "Otpoji kontroler osetljiv na dodir" i potvrdite tako što ćete dodirnuti stavku "Unpair".

Rešavanje problema sa kontrolerom osetljivim na dodir povezanim preko mreže

Video uređaj ima novu IP adresu

Ako video uređaj dobije novu adresu IP, kontroler osetljiv na dodir povezan preko mreže može izgubiti vezu. Ako se to dogodi, trebalo bi da vidite obaveštenje o kontroleru osetljivom na dodir koji nedostaje na ekranu. Da biste se ponovo povezali, unesite novu adresu IP na kontroleru osetljivom na dodir.