Följande pekkontroller kan anslutas till Webex-videoenheter:

  • Rumsnavigator – stöds på Board- och rumsenheter.

  • Touch 10 – stöds på Board-, Rum-, MX- och SX-enheter.

Ansluter direkt

Du kan ansluta pekkontrollen direkt till en port på många videoenheter. Kontrollera installationsguiden för att se om den stöds.

När du är ansluten kommer pekkontrollen att kontrollera om en programvaruuppgradering är nödvändig. I så fall kommer en ny programvara att hämtas från videoenheten och installeras på pekkontrollen. Pekkontrollen startas om efter uppgraderingen.

Du kan sedan slutföra installationen genom att följa anvisningarna på pekskärmen.

Ansluter via nätverket

Det kan vara nödvändigt att ansluta pekskärmen till en videoenhet över nätverket om direktanslutning inte är möjlig eller om Ethernet-kabeln inte är tillräckligt lång för att nå videoenheten.


Touch-styrenheten är utrustad med Ethernet. Om din nätverksinfrastruktur tillhandahåller Power over Ethernet (PoE) behöver du ingen mittspanna PoE-anslutning. Du kan ansluta pekkontrollen direkt till ett vägguttag eller ett Ethernet-switch med en PoE-märkt Ethernet-kabel. Av säkerhetsskäl måste PoE-källan vara i samma byggnad som pekkontrollen.

1

Anslut pekskärmen till ett nätverks vägguttag eller ett nätverk slå på samma undernät som videoenheten.

2

På pekkontrollen väljer du den videoenhet som du vill ansluta till när skärmen "Välj en enhet" visas.

Om du inte hittar videoenheten i listan anger du videoenhetens IP-adress i inmatningsfältet och trycker på Anslut.


 

För att en videoenhet ska visas i listan över tillgängliga enheter:

  • Videoenheten och pekenheten måste vara på samma undernät.

  • Videoenheten måste ha startats om inom de senaste 10 minuterna.

När du är ansluten kontrollerar pekkontrollen om en programvaruuppgradering behövs. I så fall hämtas ny programvara från videoenheten och installeras på pekskärmen automatiskt. Pekkontrollen startas om efter uppgraderingen.

3

När skärmen Parkoppla till enhet visas väljer du hur du parkopplar.

Välj från följande alternativ:

  • Användarnamn/lösenordsfras

  • PIN-sammankoppling – detta är tillgängligt för videoenheter som kör RoomOS 10.8 och senare. Be administratören om en PIN-kod eller generera själv PIN-koden enligt beskrivningen under "Skapa en PIN-kod".

4

Ange användaruppgifter eller PIN-kod och tryck på Nästa.


 
Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad måste du begära en ny PIN-kod.

Skapa en PIN-kod i Control Hub

Generera en PIN-kod som kan användas när du parkopplar en pekenhet till en videoenhet via nätverket.


PIN-sammankoppling är tillgänglig för videoenheter som kör RoomOS 10.8 och senare.

1

Gå till Arbetsytor och välj den arbetsyta som innehåller den videoenhet som du ansluter pekkontrollen till.

2

I den Enheter kort,klicka på Parkoppla enhet.


 

Knappen Par enhet visas endast på arbetsytor som innehåller minst en videoenhet som har stöd för PIN-kod för sammankoppling.

3

Välj hur du vill kommunicera PIN-koden.

  • Visa PIN-koden på Control Hub (giltig i 24 timmar).

  • Visa PIN-koden på huvudskärmen på videoenheten (synlig i en timme).

4

Klicka på Parkoppla enhet.

  • PIN-koden visas.

  • Med videoenheten kan en pekenhet i nätverket anslutas om den har rätt PIN-kod. När den första pekskärmen är ansluten måste en ny PIN-kod skapas för att parkoppla en andra PIN-kod.


 

Efter tre felaktiga försök att ange PIN-koden måste en ny PIN-kod skapas.

Felsöka en pekenhet ansluten över nätverket

Videoenheten har en ny IP-adress

Om din videoenhet får en ny IP-adress kan en pekenhet som är ansluten via nätverket förlora anslutningen. Om detta inträffar bör du se en avis om en pekenhet som saknas på skärmen. Om du vill återansluta anger du den nya IP-adressen på pekskärmen.