Följande pekkontroller kan anslutas till Ciscos samarbetsenheter:

 • Room Navigator: Board S, Board Pro och Room-serien

 • Tryck 10:

  • Styrelse och styrelse S-serien

  • MX-serien

  • Room Kit, Room Kit Mini, Room Kit Plus, Room Kit Pro, Room 55, Room 55 Dual, Room 70, Room 70 G2, Room 70 Panorama och Room Panorama

  • SX-serien

Ansluta direkt

Du kan ansluta pekkontrollen direkt till en port på många videoenheter. Kontrollera installationsguiden för din enhet för att se om den stöds.

När den är ansluten kontrollerar pekkontrollen om en uppgradering av programvaran är nödvändig. Om så är fallet laddas ny programvara ner från videoenheten och installeras på pekkontrollen. Pekkontrollen startas om efter uppgraderingen.

Du kan sedan slutföra installationen genom att följa anvisningarna på pekkontrollen.

Ansluta via nätverket

Det kan vara nödvändigt att ansluta pekkontrollen till en videoenhet via nätverket när direktanslutning inte är möjlig eller när Ethernet-kabeln inte är tillräckligt lång för att nå videoenheten.


Pekkontrollen strömförsörjs via Ethernet. Om din nätverksinfrastruktur tillhandahåller Power over Ethernet (PoE) behöver du inte en midspan PoE injektor. Du kan ansluta pekkontrollen direkt till ett vägguttag eller en Ethernet-switch med en PoE-klassad Ethernet-kabel. För säkerhets skull måste den PoE källan finnas i samma byggnad som pekkontrollen.

1

Anslut pekkontrollen till ett vägguttag eller en nätverksswitch i samma delnät som videoenheten.

2

När skärmen "Välj en enhet" visas på pekkontrollen väljer du den videoenhet som du vill ansluta till.

Om du inte hittar videoenheten i listan anger du videoenhetens IP postadress i inmatningsfältet och trycker på Anslut.


 

För att en videoenhet ska visas i listan över tillgängliga enheter:

 • Videoenheten och pekkontrollen måste finnas i samma delnät.

 • Videoenheten måste ha startats om under de senaste 10 minuterna.

När den är ansluten kontrollerar pekkontrollen om en programvaruuppgradering behövs. Om så är fallet hämtas ny programvara från videoenheten och installeras automatiskt på pekkontrollen. Pekkontrollen startas om efter uppgraderingen.

3

När skärmen Parkoppla till enhet visas väljer du hur du vill para ihop.

Välj bland följande alternativ:

 • Användarnamn/lösenfras

 • PIN parkoppling – Detta är tillgängligt för videoenheter som kör RoomOS 10.8 och senare. Be administratören om en PIN eller generera PIN själv, enligt beskrivningen under "Generera ett PIN".

4

Ange användaruppgifter eller PIN och tryck på nästa.


 
Om du anger fel PIN tre gånger i rad måste du begära en ny PIN.

Generera en PIN i Control Hub

Skapa en PIN som ska användas när du parkopplar en pekkontroll till en videoenhet via nätverket.


PIN parkoppling är tillgänglig för videoenheter som kör RoomOS 10.8 och senare.

1

Gå till Arbetsytor och välj arbetsytan som innehåller videoenheten som du ansluter pekkontrollen till.

2

På kortet Enheter klickar du på Parkoppla enhet.


 

Knappen Parkoppla enhet visas bara på arbetsytor som innehåller minst en videoenhet som stöder parkoppling PIN.

3

Välj hur du vill kommunicera PIN.

 • Visa PIN på Control Hub (giltig i 24 timmar).

 • Visa PIN på videoenhetens huvudskärm (synlig i 1 timme).

4

Klicka på Para enhet.

 • Den PIN visas.

 • Videoenheten gör det möjligt för alla pekkontroller i nätverket att ansluta om den har rätt PIN. När den första pekkontrollen är ansluten måste en ny PIN genereras för att para ihop en andra.


 

Efter tre felaktiga försök att ange PIN måste en ny PIN genereras.

Ta bort parkopplingen från en enhet på enheten Board eller Room

Om du vill ta bort parkopplingen för en fjärransluten pekkontroll går du till menyn Inställningar på handkontrollen. Välj Ta bort parkoppling för pekkontrollen och bekräfta genom att trycka på Ta bort parkoppling.

Felsöka en pekkontroll som är ansluten via nätverket

Videoenheten har en ny IP adress

Om videoenheten får en ny IP adress kan anslutningen brytas av en pekkontroll som är ansluten via nätverket. Om detta händer bör du se ett meddelande om att en pekkontroll saknas på skärmen. Om du vill återansluta anger du den nya IP postadressen på pekkontrollen.