1

V zobrazení pro zákazníky přejděte do části https://admin.webex.comUživatelé a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte položku Volání, přejděte na položku Pokročilá nastavení volání a vyberte možnost Překročit.

3

Zapněte Barge In, vyberte, zda chcete, aby telefon přehrával zvuk, když někdo vtrhne do hovoru, a klepněte na tlačítko Uložit.