1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Uživateléa vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

2

Vyberte Volání, přejděte do Pokročilého nastaveníhovoru a poté vyberte Vláčení.

3

Zapněte člun dovnitř,vyberte, zda chcete, aby telefon přehrával zvuk, když někdo vpadne do hovoru, a klikněte na tlačítko Uložit.